صدای مشتریمشتري گرامي واحد CRM شركت اطلس خودرو پس از دريافت فرم تكميل شده شكايت حداكثر ظرف مدت 24 ساعت جهت پيگيري و دريافت شرح شكايت با شما تماس حاصل مي نمايد.


COPYRIGHT© 2013 Atlaskhodro co. ALL RIGHTS RESERVED.