رنگ بندی و نمای 360 درجه

Clear White #f1f5f8images/360vr/exterior/cerato_clear_white/
Snow White Pearl #c5c9ccimages/360vr/exterior/cerato_snow_white_pearl/
Bright Silver #a2a6a9images/360vr/exterior/cerato_bright_silver/
Glittering Metal #515055images/360vr/exterior/cerato_glittering_metal/
Milky Beige #9a9c91images/360vr/exterior/cerato_milky_beige/
Golden Beat #5d534bimages/360vr/exterior/cerato_golden_beat/
Temptation Red #9e1c1eimages/360vr/exterior/cerato_temptation_red/
Planet Blue #394659images/360vr/exterior/cerato_planet_blue/
Abyss Blue #005381images/360vr/exterior/cerato_abyss_blue/
Aurora Black #000000images/360vr/exterior/cerato_aurora_black/
Clear White

با توجه به تنوع تيپ و آپشن هاي خودروها، و عدم امكان نمايش چندين وضعيت براي يك آپشن در وب سايت، همواره مشخصات فني و ساير امكانات خودروهاي رويت شده در عامليت هاي مجاز و نمايشگاه مركزي شركت اطلس خودرو ملاك تحويل خودرو به مشتري مي باشد. در خصوص خريد اينترنتي، پس از انتخاب مدل سال و تيپ خودرو، امكانات دقيق آن قابل مشاهده و قابل استناد خواهد بود.


COPYRIGHT© 2013 Atlaskhodro co. ALL RIGHTS RESERVED.