رنگ بندی و نمای 360 درجه

Clear White #f1f5f8images/360vr/exterior/cerato_clear_white/
Snow White Pearl #c5c9ccimages/360vr/exterior/cerato_snow_white_pearl/
silky silver #e0e1e3images/360vr/exterior/cerato_silky_silver/
gravity blue #40506aimages/360vr/exterior/cerato_gravity_blue/
metal stream #8d9296images/360vr/exterior/cerato_metal_stream/
rich espresso #7c615aimages/360vr/exterior/cerato_rich_espresso/
Temptation Red #9e1c1eimages/360vr/exterior/cerato_temptation_red/
Planet Blue #394659images/360vr/exterior/cerato_planet_blue/
Aurora Black #000000images/360vr/exterior/cerato_aurora_black/
Clear White

با توجه به تنوع تيپ و آپشن هاي خودروها، و عدم امكان نمايش چندين وضعيت براي يك آپشن در وب سايت، همواره مشخصات فني و ساير امكانات خودروهاي رويت شده در عامليت هاي مجاز و نمايشگاه مركزي شركت اطلس خودرو ملاك تحويل خودرو به مشتري مي باشد. در خصوص خريد اينترنتي، پس از انتخاب مدل سال و تيپ خودرو، امكانات دقيق آن قابل مشاهده و قابل استناد خواهد بود.


COPYRIGHT© 2013 Atlaskhodro co. ALL RIGHTS RESERVED.