امکانات ایمنی

با توجه به تنوع تيپ و آپشن هاي خودروها، و عدم امكان نمايش چندين وضعيت براي يك آپشن در وب سايت، همواره مشخصات فني و ساير امكانات خودروهاي رويت شده در عامليت هاي مجاز و نمايشگاه مركزي شركت اطلس خودرو ملاك تحويل خودرو به مشتري مي باشد. در خصوص خريد اينترنتي، پس از انتخاب مدل سال و تيپ خودرو، امكانات دقيق آن قابل مشاهده و قابل استناد خواهد بود.


COPYRIGHT© 2013 Atlaskhodro co. ALL RIGHTS RESERVED.