en

پیگیری خرید خودرو

شركت آسان موتور تنها در برابر خريداراني مسئوليت دارد كه اطلاعات خريد آنها در شركت ثبت شده و از طريق سيستم زير قابل نمايش باشد. خريداران خودرو مي توانند جهت اطمينان از ثبت خريدشان نزد شركت ، كد ملي خود را در كادر زير وارد نموده و مشخصات خريد خودروي در جريان خود را جستجو و مشاهده نمايند.